ADATVÉDEMI IRÁNYELVEK

 

 

Ez az adatvédelmi szabályzat 2024 Március 29-től hatályos.

 

A GGPoker gondoskodik az Ön által megadott személyes adatok (továbbiakban Személyes adatok) védelméről. A GGPoker biztosítja, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása megfelel az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (továbbiakban GDPR) (az (EU) 2016/679 rendelet). Ennek megfelelően a GGPoker azért adja ki ezt a szabályzatot, hogy tájékoztassa Önt a személyes adatainak felhasználásáról.

 

A jelen Szabályzat a vállalatra és vállalatcsoportjára vonatkozik, amelyek az Európai Unió (EU) Európai Gazdasági Térségén (EGT) belül folytatnak üzleti tevékenységet, vagy az EU/EGT-n belül az Érintettek személyes adatait dolgozzák fel.

 

Bevezetés

1.1 Ez az Adatvédelmi szabályzat meghatározza, hogy a GGPoker („mi”), egy olyan vállalat, amelyet a NSUS Malta Limited működtet, egy Máltán bejegyzett vállalat, melynek székhelye a Level 3 (Suite No: 2386), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkirkara BKR4013 található, amely viszont az NSUS Group részét képezi.

1.2 A GGPoker személyes adatokat gyűjt, dolgoz fel és őriz meg, és biztosítja, hogy az alábbi lépéseket megtegyük az ilyen személyes adatok védelme érdekében.

1.3 Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elismeri, hogy elolvasta a jelen Adatvédelmi irányelvek feltételeit. Ha nem kívánja megadni Személyes adatait a jelen Adatvédelmi irányelvekben meghatározottak alapján, akkor ne adja meg a vonatkozó információkat a Weboldalon, illetve ne adja meg nekünk Személyes adatait más módon. Ha azonban nem adja meg Személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Szolgáltatások egészét.

1.4 A jelen Adatvédelmi szabályzatban meg nem határozott nagybetűs kifejezések a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint értendők.

A jelen Adatvédelmi szabályzat beépül az Felhasználási Feltételekbe, és annak részét képzi.

1.5 Fogalommeghatározások:

A jelen dokumentumban használt következő kifejezések: Anonimizálás, “Adatkezelő”, Adatfeldolgozó, Érintett, Adathordozhatóság, Személyes adatok, Feldolgozott/feldolgozás, Álnévtelenítés, Személyes adatok határokon átnyúló feldolgozása, Felügyeleti hatóság a GDPR-ban foglaltakkal azonos jelentéssel bírnak:

Csoport: az NSUS csoport vállalatait jelenti, nevezetesen a GGN Europe Limited (Málta), az NSUS Limited (Írország), az NSUS Group Inc. (Kanada) és az NSUS LAB Korea (Dél-Korea).

Ön: a játékos, az Érintett, aki igénybe veszi a GGPoker szolgáltatásait.

Látogató: a felhasználótól eltérő személy, aki a nyilvános felületet használja, de nincs hozzáférése az Oldal vagy a Szolgáltatás korlátozott területeire.

1.6 Alapelvek:

A jelen szabályzat a következő GDPR alapelveken alapul:

 • A személyes adatok kezelése jogszerű, tisztességes és átlátható módon történik;
 • A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és megőrzése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból történik, és nem kerül sor olyan további feldolgozásra, amely nem egyeztethető össze ezekkel a célokkal;
 • A személyes adatok gyűjtése és megőrzése megfelelő, releváns és a feldolgozás céljával összefüggésben szükséges mértékre korlátozódik;
 • A személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek;
 • Minden ésszerű lépést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a feldolgozásuk céljára tekintettel pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
 • A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely lehetővé teszi az Érintett azonosítását, de csak addig, amíg az a személyes adatok feldolgozásához szükséges.
 • Minden személyes adatot bizalmasan kell kezelni és olyan módon kell tárolni, amely biztosítja a megfelelő biztonságot;
 • A személyes adatok nem oszthatók meg harmadik felekkel, kivéve, ha az szükséges ahhoz, hogy azok megállapodás alapján szolgáltatásokat nyújthassanak, amely esetben az Érintett;
 • Az Érintetteknek joguk van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, a feldolgozás korlátozásához, vagy a feldolgozás elleni tiltakozáshoz, valamint az adathordozhatósághoz.

 

Az általunk gyűjtött információk:

2.1 A Szolgáltatások nyújtásának részeként gyűjtjük az Ön személyes adatait a fiók regisztrálásakor. A következő típusú Személyes adatokat gyűjtjük, használjuk, tároljuk és továbbítjuk Önről:

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • e-mail cím
 • nemi identitás
 • lakcím
 • nemzetiség
 • születési hely
 • mobiltelefonszám
 • születési dátum
 • kormányzati azonosító adatai
 • elektronikus helymeghatározási adatok és elektronikus eszközadatok – ez magában foglalja az útlevelet/engedélyt, a MAC-címet és az IP-címet is
 • foglalkozás
 • a jövedelemre vonatkozó információk és dokumentáció a megfizethetőségi szintek ellenőrzése érdekében, valamint a vagyon/alapok forrásának vizsgálata
 • az alkalmazott fizetési módok ellenőrzése

2.2 A Szolgáltatások nyújtásának részeként adatokat gyűjtünk az Ön által végrehajtott tranzakciókról is, beleértve a használt fizetési kártyák adatait, a játszott játékok adatait és az alapul szolgáló játéktranzakciókat.

2.3 Összevont adatokat, például statisztikai adatokat is gyűjtünk, felhasználunk és megosztunk bármilyen célból. Az összesített adatok származhatnak az Ön személyes adataiból, de a törvény szerint nem minősülnek személyes adatnak, mivel ezek az adatok sem közvetlenül, sem közvetve nem fedik fel az Ön személyazonosságát. Például összesíthetjük az Ön és más ügyfelek által a Szolgáltatások használatára vonatkozó adatokat. Ha azonban az összesített adatokat úgy kombináljuk vagy kapcsoljuk össze az Ön személyes adataival, hogy azok közvetlenül vagy közvetve azonosítani tudják Önt, akkor a kombinált adatokat személyes adatként kezeljük, amelyeket a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használunk fel.

2.4 Nem gyűjtünk Önről semmilyen különleges kategóriájú személyes adatot (ide tartoznak a faji vagy etnikai hovatartozására, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, szexuális életére, szexuális irányultságára, politikai véleményére, szakszervezeti tagságára, egészségi állapotára vonatkozó információk, valamint genetikai és biometrikus adatok). Nem gyűjtünk információt büntetőítéletekre és bűncselekményekre vonatkozóan sem.

 

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait

3.1 Szolgáltatásaink nyújtása során biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait a GDPR-nak megfelelően gyűjtjük, tároljuk és kezeljük. Az alábbiakban táblázatos formában ismertetjük, hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait, és milyen jogalapra támaszkodunk ennek során.

Cél Jogalap
Az Ön számlájának és nyilvántartásának létrehozása, kezelése és adminisztrálása (beleértve a befizetések és kifizetések feldolgozását) Az Önnel kötött szerződés teljesítése
A Szolgáltatások nyújtása (beleértve a fogadások és a játékunkban való játék lehetővé tételét) Az Önnel kötött szerződés teljesítése
A Szolgáltatások személyre szabása Szükséges jogos érdekünk miatt (ösztönzők, például bónuszok és promóciók kínálása a játékosok elkötelezettségének növelése érdekében)

Az Önnel kötött szerződés teljesítése, amennyiben a kommunikáció a szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatos

Az Ön kommunikációjának és kéréseinek fogadása és megválaszolása Jogos érdekünk miatt szükséges (az Önnel való kapcsolatunk kezelése és nyilvántartásaink naprakészen tartása)
Az Ön fiókjával kapcsolatos szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez, beleértve az Ön által megadott információk pontosságának ellenőrzését Jogi kötelezettség
A vonatkozó törvények szerinti kötelezettségeinknek és a szabályozó hatóságok felé fennálló kötelezettségeinknek való megfeleléshez azokban a joghatóságokban, ahol engedéllyel rendelkezünk (beleértve a Máltai Szerencsejáték Hatóságot) Jogi kötelezettség
A Szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételezett jogellenes, csalárd vagy egyéb helytelen tevékenység azonosítása, kivizsgálása és a kivizsgálásban való közreműködés (beleértve adott esetben a felhatalmazott szervezetek/hatóságok információmegosztásra vonatkozó kéréseinek teljesítését) Jogi kötelezettség/A biztonságos játékkörnyezet biztosításához fűződő jogos érdekek
Piackutatási kampányok elvégzése Szükséges jogos érdekünk miatt (üzletünk bővítése érdekében)
A Szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás és támogatás nyújtása Önnek, beleértve a Szolgáltatások módosításait, a technikai frissítéseket és a Felhasználási feltételek (beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot) módosításait) Szükséges jogos érdekünkből (üzleti tevékenységünk bővítése és irányítása)
Az Ön adatainak megosztása professzionális tanácsadóinkkal, például ügyvédeinkkel és tanácsadóinkkal, valamint online/élő esemény partnereinkkel Jogos érdek a jogi és üzleti igényekhez szükséges szakmai tanácsok megszerzése, valamint a csalások és csalások megelőzése,valamint a visszaélések és csalások megelőzésére 
Az Ön adatainak megosztása a csoport más tagjaival, hogy segítséget kapjunk a szolgáltatások nyújtásához Jogos érdek, hogy lehetővé tegyük számunkra a szolgáltatások nyújtását
Az Ön által meghatározott korlátozások, például befizetési, tét/költési/veszteség korlátozások betartása Hozzájárulás
Hogy tájékoztassuk Önt a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatokról és promóciókról Hozzájárulás
Annak biztosítása, hogy képesek legyünk eleget tenni a személyazonosság-, a megfizethetőség ellenőrzésére, a csalás megelőzésére, a pénzmosás elleni küzdelemre és a nyomon követésre vonatkozó szabályozási kötelezettségeinknek. Jogi kötelezettség
Az ügyfélszolgálatunkra érkező és onnan érkező telefonhívások, valamint az ügyfélszolgálatunkkal folytatott élő beszélgetések rögzítése biztonsági és szabályozási célokból Jogi kötelezettség
A pénzforrások és a vagyon megállapítása, valamint az Ön által elköltött összeg megfizethetőségének meghatározása Jogi kötelezettség
A szerencsejáték-minták nyomon követése és a felelős szerencsejátékkal kapcsolatos esetleges problémák azonosítása Jogi kötelezettség
Az Ön személyes adatait, beleértve a 2.1. pontban említett információkat is, bármely illetékes hatóság kérésére, illetve törvényi kötelezettségünknek megfelelően átadni

Jogi kötelezettség

Az Ön személyes adatait, beleértve a 2.1. pontban említett információkat is, bármely illetékes hatóság kérésére, illetve törvényi kötelezettségünknek megfelelően átadni

Jogi kötelezettség

 

3.2 Ha bármikor azt szeretné, hogy a fenti célokból történő Személyes adatainak feldolgozását leállítsuk, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi megtesszük a megfelelő lépéseket a feldolgozás leállítása érdekében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez azt jelentheti, hogy a Fiókját zároljuk. A kapcsolatot a [email protected] címen veheti fel velünk.

3.3 A szolgáltatás jó minőségének biztosítása érdekében figyelemmel kísérhetjük az Ön velünk folytatott bármilyen kommunikációját, akár írásban, akár elektronikus levélben vagy telefonhívás során (feljegyzés). Minden feljegyzés a GGPoker tulajdonában marad, és kizárólag a fent felsorolt célokra kerül felhasználásra.

3.4 Személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azokat gyűjtöttük, kivéve, ha ésszerűen úgy véljük, hogy más okból is fel kell használnunk azokat, és ez az ok összeegyeztethető az eredeti céllal. Ha magyarázatot szeretne kapni arra vonatkozóan, hogy az új célú feldolgozás hogyan egyeztethető össze az eredeti céllal, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

3.5 Abban az esetben, ha az Ön személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, akkor erről adatvédelmi nyilatkozatban értesítjük Önt, amelyben tájékoztatjuk a változásokról, és kérjük az esetlegesen szükséges további hozzájárulást.

 

4. Személyes adatainak közzététele
4.1 Személyes adatait a következő harmadik feleknek adhatjuk át:

 • Csoportunk bármely olyan vállalata (beleértve alkalmazottait és alvállalkozóit is), amely segít nekünk a Szolgáltatások nyújtásában, vagy amelynek egyébként szüksége van az ilyen adatok megismerésére;
 • Bármely harmadik fél, amely segít nekünk a Szolgáltatások nyújtásában, beleértve (de nem kizárólagosan) a fizetési feldolgozókat és a marketingszolgáltatókat;
 • Bármely harmadik fél, amely segíthet nekünk az Ön személyes adatai pontosságának ellenőrzésében, beleértve a pénzügyi intézményeket és a hitelinformációs ügynökségeket (a keresésről készült feljegyzést az ilyen harmadik fél megőrizheti). A biztonsági felhasználás/tervezett felhasználás ebbe a kategóriába fog tartozni a személyazonossági és okmányellenőrzéshez
 • Bármely harmadik fél, aki segít nekünk a Szolgáltatások használatának ellenőrzésében, beleértve a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának felderítését, a csalás és az összejátszás felderítését és megelőzését, valamint a biztonságosabb szerencsejátékokkal kapcsolatos kötelezettségek tekintetében;
 • Bármely vállalkozó vagy egyéb tanácsadó, aki üzleti folyamatainkat ellenőrzi, vagy akinek tanácsadás céljából szüksége van ilyen információkhoz való hozzáférésre;
 • Bármely bűnüldöző szerv, amelynek ésszerű igénye lehet az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre;
 • Egyéb online szerencsejáték-webhelyek, bankok, hitelkártya-társaságok és megfelelő ügynökségek, ahol a mi és más online / élő események üzemeltetőinek jogos érdeke vagy jogi kötelezettsége alapján csalt vagy megkísérelt becsapni minket vagy szolgáltatásaink bármely más felhasználóját csalás és/vagy csalás megelőzése érdekében;
 • Bármely szabályozó szerv vagy felhatalmazott szervezet, amelynek ésszerű igénye lehet az Ön személyes adataihoz való hozzáférésre; és
 • A GGPoker bármely potenciális vásárlója vagy a GGPokerbe vagy a csoportunkhoz tartozó bármely vállalatba befektető (beleértve fizetésképtelenség esetén is).

4.2 Minden harmadik féltől megköveteljük, hogy tiszteletben tartsa az Ön Személyes adatainak biztonságát, és azokat a törvényeknek megfelelően kezelje. Nem engedjük meg harmadik fél szolgáltatóinknak, hogy az Ön személyes adatait saját céljaikra használják, és csak meghatározott célokra és utasításoknak megfelelően engedélyezzük számukra az Ön személyes adatainak feldolgozását.

4.3 A Társaság lehetőséget biztosít ügyfeleinek „chatszobák” használatára, ahol a játékosok egymással kommunikálhatnak. Bár biztosítjuk, hogy a játékosok a Házirendben meghatározott feltételeket betartsák, nem vállalunk felelősséget a chatszobák használatából eredő esetleges adatszegésekért. Ezért Ön vállalja a felelősséget, és semmilyen körülmények között nem vagyunk felelősek az esetleges adatszegésből eredő károkért.

 

Nemzetközi átutalások

5.1 A vállalatcsoportunkhoz tartozó vállalatok és néhány külső harmadik fél az EU/EGT-n kívül található, így az Ön személyes adatainak feldolgozása az EU/EGT-n kívüli adattovábbítással jár.

5.2 Amikor az Ön személyes adatait az EU/EGT-n kívülre továbbítjuk, hasonló szintű védelmet biztosítunk azáltal, hogy az alábbi biztosítékok közül legalább egyet végrehajtunk:

 • Személyes adatait csak olyan országokba továbbítjuk, amelyekről megállapították, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítanak a személyes adatok számára; vagy
 • Olyan általános szerződési feltételeket alkalmazunk, amelyek a személyes adatoknak ugyanolyan védelmet biztosítanak, mint amilyennel az EU-ban rendelkeznek.

5.3. Az Art. A GDPR 45. §-a szerint az Ön személyes adatait a következő országokban adjuk át a vállalatközi címzetteknek, más harmadik feleknek és beszállítóinknak:

Kanada, az Európai Bizottság 2001. december 20-i megfelelőségi határozata alapján;

Dél-Korea, az Európai Bizottság 2021. december 17-i határozata alapján;

Egyesült Királyság, az Európai Bizottság 2021. június 28-i megfelelőségi határozata alapján;

Svájc, az Európai Bizottság 2000. július 26-i határozata alapján

 

A GDPR 46. cikkének (2) bekezdése értelmében az Ön személyes adatait kiadhatjuk személyazonosság-ellenőrzési és levelezőrendszer-szolgáltatóinknak, valamint a csalás/csalás megelőzésében részt vevő partnereinknek az alábbi országokban, szabványos szerződési feltételek alapján:

Fülöp-szigetek;

Amerikai egyesült államok.

 

Az érintettek jogai

6.1 Tiszteletben tartjuk az Ön személyiségi jogait, és ésszerű hozzáférést biztosítunk Önnek a Szolgáltatások használata során megadott Személyes adataihoz. Bizonyos körülmények között az adatvédelmi törvények értelmében Önnek jogai vannak a Személyes adataival kapcsolatban.

A GDPR szerinti főbb jogai a következők:

 • a személyes adataihoz való hozzáférés joga (közismert nevén az „érintettek hozzáférési kérelme”) lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az Önről tárolt Személyes adatokról, és ellenőrizze, hogy azokat jogszerűen kezeljük-e.
 • az Önről tárolt személyes adatok helyesbítéséhez való jog lehetővé teszi az Önről tárolt hiányos vagy pontatlan adatok helyesbítését, bár előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell az Ön által megadott új adatok pontosságát.
 • az Ön személyes adatainak törléséhez való jog lehetővé teszi, hogy kérje tőlünk a személyes adatok törlését vagy eltávolítását, amennyiben nincs alapos ok arra, hogy azokat továbbra is feldolgozzuk. Akkor is jogosult arra, hogy kérje tőlünk személyes adatainak törlését vagy eltávolítását, ha sikeresen gyakorolta a feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jogát (lásd alább), ha az Ön adatait esetleg jogellenesen kezeltük, vagy ha a helyi törvényeknek való megfelelés érdekében kötelesek vagyunk törölni személyes adatait. Vegye azonban figyelembe, hogy előfordulhat, hogy nem mindig tudjuk teljesíteni az Ön törlésre vonatkozó kérését olyan különleges jogi okok miatt, amelyekről adott esetben a kérés időpontjában tájékoztatjuk Önt.
 • a személyes adatai feldolgozásának korlátozásához való jog lehetővé teszi, hogy a következő esetekben kérje tőlünk személyes adatai feldolgozásának felfüggesztését:
  • ha azt szeretné, hogy megállapítsuk az adatok pontosságát
  • ha az adatok felhasználása jogellenes, de Ön nem kéri, hogy töröljük azokat
  • ha szüksége van arra, hogy az adatokat akkor is megőrizzük, ha már nincs rájuk szükségünk, mivel jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek
  • Ön tiltakozott az adatai felhasználása ellen, de ellenőriznünk kell, hogy van-e nyomós jogos indokunk az adatok felhasználására.
 • a személyes adatai feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog, amennyiben jogos érdekre (vagy egy harmadik fél jogos érdekére) hivatkozunk, és az Ön különleges helyzetével kapcsolatban van valami, ami miatt Ön tiltakozni kíván az ezen az alapon történő feldolgozás ellen, mivel úgy érzi, hogy az hatással van az alapvető jogaira és szabadságaira. Önnek akkor is joga van tiltakozni, ha személyes adatait közvetlen marketing céllal dolgozzuk fel. Bizonyos esetekben bizonyíthatjuk, hogy az Ön adatainak feldolgozására olyan kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek felülírják az Ön jogait és szabadságait;
 • a személyes adatainak az Ön vagy egy harmadik fél számára történő adathordozhatóságához való jog. Személyes adatait strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban bocsátjuk az Ön vagy az Ön által választott harmadik fél rendelkezésére. Vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azokra az automatizált adatokra vonatkozik, amelyek felhasználásához Ön eredetileg hozzájárult, vagy ha az adatokat az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez használtuk fel.

 

6.2 Ha a fentiekben meghatározott jogait kívánja gyakorolni, a következő e-mail címen léphet velünk kapcsolatba: [email protected]. Az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg az Ön fiókja aktív, illetve ameddig az szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, vagy hogy eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek, vitákat rendezzünk és érvényt szerezzünk a 11. pontban leírt megállapodásainknak.

6.3 Ön bármikor frissítheti, helyesbítheti vagy törölheti a fiókjára vonatkozó adatait és beállításait, ha a Pénztárban a Fiókom fülön található Fiókbeállítások oldalra lép. Felhívjuk figyelmét, hogy bár az Ön által végrehajtott módosítások azonnal vagy ésszerű időn belül megjelennek az aktív felhasználói adatbázisokban, az Ön által megadott összes adatot megőrizhetjük biztonsági mentés, archiválás, csalás és visszaélés megelőzése, elemzések, jogi kötelezettségek teljesítése céljából, vagy ha egyéb okból úgy véljük, hogy erre jogos okunk van. Ahol szükséges és lehetséges, anonimizálást vagy álnévtelenítést alkalmazunk a személyes adatokra, hogy csökkentsük az érintetteket érintő kockázatokat.

6.4 Önnek nem kell díjat fizetnie a személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy bármely más jogának gyakorlásáért). Azonban ésszerű díjat számíthatunk fel, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzott mértékű. Alternatívaként ilyen körülmények között megtagadhatjuk az Ön kérésének teljesítését.

6.5 Előfordulhat, hogy konkrét információkat kell kérnünk Öntől, hogy megerősíthessük az személyazonosságát és biztosíthassuk a személyes adataihoz való hozzáférési jogát (vagy bármely más jogának gyakorlását). Ez egy biztonsági intézkedés annak biztosítására, hogy a Személyes adatok ne kerüljenek olyan személyhez, akinek nincs joga azokat megkapni. Azért is felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy további információkat kérjünk a kérésével kapcsolatban, hogy felgyorsítsuk a válaszadást.

6.6. Amennyiben nem tartjuk be az előírt adatvédelmi kötelezettségeket, Önnek joga van panaszt tenni az Információs és Adatvédelmi Biztos Hivatalánál (IDPC).

 

Kapcsolatfelvétel

7.1 A GGPoker Group tagjairól és működési helyükről teljes körű tájékoztatást a [email protected] címen kaphat.

7.2 Ha bármikor úgy gondolja, hogy nem tartottuk be a jelen Adatvédelmi szabályzatot, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen, és mi igyekszünk azonnal megállapítani és orvosolni a problémát.

 

Sütik

8.1 Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az összes vagy egyes böngésző sütiket elutasítsa, vagy figyelmeztesse Önt, ha webhelyek sütiket állítanak be vagy érnek el. Ha letiltja vagy elutasítja a sütiket, kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal egyes részei elérhetetlenné válhatnak, vagy nem működhetnek megfelelően. Az általunk használt sütikről további információkat a https://en.ggpoker.eu/cookie-policy/ oldalon talál.

 

Kiskorúak és gyermekek adatainak

9.1 8.1 A kiskorúak magánéletének védelme különösen fontos. Szolgáltatásunk nem 18 év alatti gyermekeknek szól, és tudatosan nem gyűjtünk Személyes adatokat 18 év alatti gyermekektől. Ha Ön 18 év alatti személy, kérjük, hogy ne használja semmilyen időpontban és semmilyen módon a Szolgáltatást. Ha tudomást szerzünk arról, hogy a Szolgáltatáson keresztül 18 év alatti személyektől gyűjtöttek Személyes adatokat, akkor megtesszük a megfelelő lépéseket ezen adatok törlésére. Ha Ön szülő vagy gyám, és felfedezi, hogy 18 év alatti gyermeke Fiókot regisztrált a Szolgáltatáson, akkor értesíthet minket a [email protected] címen, és kérheti, hogy töröljük gyermeke Személyes adatait a rendszereinkből.

 

Biztonság

10.1 Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az Ön adatainak elvesztése, azokkal való visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatása, közzététele vagy megsemmisítése elleni védelem érdekében. A GGPoker lépéseket tett a személyes adatokat feldolgozó rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és rugalmasságának biztosítására, és fizikai vagy technikai incidens esetén időben helyreállítja az információk rendelkezésre állását és hozzáférhetőségét.

10.2 Az Ön nyereményeit és kifizetéseit szigorúan bizalmasan kezeljük, és a nyereményadatokat biztonságos működési környezetben tároljuk. A nyereményadatokat nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha törvény, rendelet vagy hasonló kormányzati hatóság előírja az ilyen adatok közlését.

10.3 Az interneten keresztüli átvitel vagy az elektronikus tárolás egyetlen módszere sem 100%-ban biztonságos. Nem tudjuk biztosítani vagy garantálni a nekünk továbbított vagy a Szolgáltatásban tárolt információk biztonságát, azonban gondoskodunk arról, hogy a Személyes adatok védelmére tervezett megfelelő biztonsági mechanizmusokat alkalmazzunk a Személyes adatok ellopásának, visszaélésének vagy visszaélésének megakadályozása, valamint a Személyes adatok megsértésének megelőzése érdekében. Ha úgy véli, hogy személyes adatai sérültek, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a [email protected] címen.

10.4 Bár lehetővé tehetjük az adatvédelmi beállítások módosítását bizonyos Személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozása érdekében, kérjük, vegye figyelembe, hogy semmilyen biztonsági intézkedés nem tökéletes vagy áthatolhatatlan. Ezenkívül nem tudjuk ellenőrizni más felhasználók tevékenységét, akikkel Ön esetleg megosztja adatait. Nem tudjuk és nem is garantáljuk, hogy az Ön által a Szolgáltatáson közzétett vagy a Szolgáltatásra továbbított információkat nem tekintik meg illetéktelen személyek. Megtettük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben megvédjük az Ön Személyes adatait az átvitel során azáltal, hogy HTTPS-t használunk a Weboldalunkon, valamint TLS 1.2 (erős protokoll), ECDHE_RSA P-256-tal (erős kulcscsere) és AES_256_GCM (erős titkosítás).

 

Adatmegőrzés

11.1 Az általunk bármilyen célból vagy célokból feldolgozott személyes adatokat nem őrizzük meg hosszabb ideig, mint amennyi az adott célhoz vagy célokhoz szükséges, beleértve a jogi, szabályozási, adózási, számviteli vagy jelentési követelmények teljesítését is. Panasz esetén, vagy ha ésszerűen úgy véljük, hogy az Önnel való kapcsolatunkkal kapcsolatban peres eljárásra van kilátás, hosszabb ideig is megőrizhetjük az Ön személyes adatait.

11.2 A Személyes adatok megfelelő megőrzési időtartamának meghatározásához figyelembe vesszük a Személyes adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, az Ön személyes adatainak jogosulatlan felhasználásából vagy nyilvánosságra hozatalából eredő esetleges kár kockázatát, azokat a célokat, amelyekre az Ön személyes adatait feldolgozzuk, és azt, hogy ezeket a célokat más eszközökkel is elérhetjük-e, valamint az alkalmazandó jogi, szabályozási, adózási, számviteli vagy egyéb követelményeket.

11.3. Az Ön pénzügyi tranzakcióival kapcsolatos személyes adatok tekintetében a pénzmosás megelőzéséről és a terrorizmus finanszírozásáról szóló hatályos törvények értelmében kötelesek vagyunk adatait az üzleti kapcsolat megszűnését követő öt évig megőrizni. Az említett időtartam tíz évre meghosszabbítható, ha és amikor egy illetékes kormányzati hatóság bármilyen vizsgálati célból előírja az információk e meghosszabbított időtartamra történő megőrzését, vagy amire egyébként igazságszolgáltatási célokból szükség lehet, beleértve azt is, hogy meg tudjuk védeni magunkat bármilyen követeléssel szemben.

Az adóbevallási célból megőrzött személyes adatokkal kapcsolatban, mint például a játékosazonosító és a tranzakciós adatok, ezeket az adatokat az utolsó tranzakciótól számított tíz évig őrizzük meg.

 

12. Adatvédelmi tisztviselő/képviselő

12.1 Adatvédelmi képviselőnk, aki a GGPoker adatvédelmi és adatvédelemmel kapcsolatos ügyeiért felelős, a következő címen érhető el: [email protected].

12.2 A személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban minden kérést/megkeresést indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a beérkezéstől számított 30 napon belül megoldunk.

12.3 Az ilyen kérések megkeresése és postázása során ésszerű erőfeszítéseket teszünk az Ön személyazonosságának megerősítésére és a Személyes adatok jogosulatlan feldolgozásának megakadályozására.

 

A jelen Adatvédelmi irányelvek módosításai

13.1 A Vállalat fejlődésével szükségessé válhat a jelen Szabályzat frissítése, hogy lépést tartson a weboldal, a szoftver, a szolgáltatások, az üzleti tevékenység és a vonatkozó jogszabályok változásaival. Mindazonáltal mindig fenntartjuk elkötelezettségünket az Érintett adatainak tiszteletben tartása iránt. Biztosítjuk, hogy az Érintetteket a jelen Szabályzatban bekövetkező lényeges változásokról emailben (az Érintett által megadott legutóbbi e-mail címen) értesítjük, vagy a jelen Szabályzat egyéb módosításait a hatályba lépésük időpontjával együtt a weboldal egy könnyen megtalálható részén közzétesszük.

 

Érvényesség

A jelen dokumentumot 2024 Március 29-én frissítették, és ettől a naptól hatályos.

 

Elérhetőségek: Adatvédelmi tisztviselő

E-mail cím: [email protected]

Cég címe: Level 3 (Suite No: 2386), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, Birkirkara BKR4013