Biztonsági és Ökológiai Irányelvek

Biztonsági és Ökológiai Irányelvek

GGPoker Network BIZTONSÁGI ÉS ÖKÖLÓGIAI IRÁNYELVEK (“BÖI”)

Jelenlegi verzió: 20240426​ (A dokumentum előzményeiért kattintson ide)

Általános Feltételek

1.1. A GGPoker Security Team („Biztonsági Csapat” vagy másnéven „Mi”) által fenntartott és működtetett Biztonsági és Ökológiai Szabályzatot („BÖI”) Önnek, a Végfelhasználónak („Felhasználó”) teljes mértékben tudomásul kell vennie, mielőtt a GGPoker-en és a GGPoker Networkön („GGPN”) játszana.

1.2. A GGPN általános szerződési feltételeinek elfogadásával vagy jóváhagyásával a Felhasználó beleegyezik a BÖI feltételeinek elfogadásába is. A Felhasználó azon döntése, hogy a GGPN-en játszik, e feltételek elfogadását jelenti. 

1.3. A BÖI célja egy egészséges ökológia létrehozása és fenntartása a GGPN-en belül, amelynek célja, hogy biztonságos, tisztességes és élvezetes játékkörnyezetet biztosítson minden felhasználó számára, és amely a tisztességes, biztonságos és törvényes verseny szellemén alapul. 

1.4. A fiók tulajdonosaként a végső felelősség a fiók biztonságáért, becenevéért és jelszaváért a Felhasználót terheli. Ha egy fiókhoz jogosulatlanul férnek hozzá a megfelelő e-mail cím és jelszó használatával, nem vállalunk felelősséget a fiókkal kapcsolatos veszteségekért, és fenntartjuk a jogot, hogy a jogosulatlan hozzáférés során szerzett jogtalan nyereséget elkobozzuk.

1.5. A GGPN nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely a Felhasználónak a bejelentkezési adatok jogosulatlan használata vagy visszaélésszerű használata miatt keletkezik, kivéve, ha elmulasztjuk az ésszerű gondosságot.

1.6. Amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy egy Felhasználó részt vesz a Tiltott Tevékenységek és Viselkedések bármely formájában és/vagy a Segédeszközök vagy Szolgáltatások Tiltott használatában, a Biztonsági Csapat fenntartja a jogot, hogy bármikor, akár játék közben is bármikor blokkolja és biztonsági ellenőrzést végezzen bármelyik fiókon. A biztonsági ellenőrzés többek között a Felhasználó fiókjához, a pénztárhoz, a játékhoz (mind a készpénzes játékokhoz, mind a versenyekhez), illetve a bónuszjutalmakhoz való hozzáférés korlátozását eredményezheti.  

1.7. Fenntartjuk a jogot a BÖI módosítására. A Felhasználót e-mailben és/vagy a kliensben megjelenő felugró üzenetben értesítjük minden lényeges változásról. A Szolgáltatásoknak az értesítést követő további igénybevétele a módosítások elfogadásának minősül.

1.8. Bűncselekmény vagy csalás gyanúja esetén tájékoztathatjuk az illetékes hatóságokat a Felhasználó személyazonosságáról.

1.9. Az integritás megsértése esetén tájékoztathatjuk a Póker Integritási Tanácsot.

1.10. A csalás megelőzése érdekében fenntartjuk a jogot, hogy a Felhasználó gépén vagy eszközén vizsgálatot végezzünk a Tiltott Tevékenységek és Viselkedések, illetve a Segédeszközök vagy Szolgáltatások Tiltott Használatának ellenőrzése céljából.Ha a vizsgálat gyanús tevékenységet tár fel, a szoftverünk átvizsgálhatja a kapcsolódó fájlokat, hogy összeállítson egy összetett hálót, amelyet össze lehet vetni az ismert tiltott automatizált programok profiljaival.

1.11. A BÖI megsértése esetén a Biztonsági Csapat fenntartja a jogot, hogy az eset alapos kivizsgálását követően, a felhalmozott információk, adatok és bizonyítékok alapján egy vagy több büntetést szabjon ki.

1.12. A Biztonsági Csapat által hozott bármely döntés végleges.

1.13. A Biztonsági Csapat által a Felhasználókkal szemben kiszabott büntetések az adott területen alkalmazandó szabályoktól függően változhatnak.

1.14 Az „Ellenőrzött Név” fiókkal rendelkező felhasználók szigorúan egyetlen fiók birtoklására és használatára korlátozódnak a teljes GGPoker hálózaton belül. Továbbá, az „Ellenőrzött Név Státuszba” való átváltás folyamatában lévő fiókok, vagy a már „Ellenőrzött Névvel” megjelölt fiókok számára kifejezetten tilos bármilyen más, új vagy már létező fiókot létrehozni vagy használni a GGPoker hálózaton belül.

1.15. Az BŐI megerősített megsértése esetén a Felhasználókkal szemben kiszabható szankciók az alábbiak egyike vagy kombinációja:

 1. FIGYELMEZTETÉS: Írásbeli értesítés
 2. JUTALOM ELTÁVOLÍTÁSA: A promóciós jutalmak eltávolítása/csökkentése
 3. FELFÜGGESZTÉS: A fiók ideiglenes felfüggesztése
 4. FIÓK ZÁROLÁSA: A fiók végleges lezárása
 5. VÉGLEGES TILTÁS: Végleges kitiltás a teljes GGPoker Networkről
 6. PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA: A játékos által tiltott tevékenységgel vagy magatartással nyert pénzösszegek elkobzása a tisztességtelen játék áldozatainak kártalanítása érdekében. Az elkobzás nem csak a pókertárcában lévő pénzeszközökre, hanem a fő pénztárcában lévő pénzeszközökre, valamint a folyamatban lévő kifizetésekre is kiterjedhet.
 7. HOZZÁFÉRÉS ELTÁVOLÍTÁSA A POKERCRAFTHOZ: A PokerCraft-hoz való hozzáférés korlátozása
 8. JÁTÉKBÓL ELTÁVOLÍTÁS: Bizonyos típusú játékok játszhatóságának korlátozása1

Tiltott Tevékenységek és Viselkedések

A Tiltott Tevékenységek és Viselkedések olyan tevékenységek és viselkedésformák, amelyek szigorúan tilosak a GGPN-en. A Tiltott Tevékenységek és Viselkedések elkövetése vagy azokban történő részvétel az egyes záradékokban meghatározott szankciókat vonhatja maga után.

2. Valós Idejű Segítségnyújtás (RTA) használata

2.1. Az RTA-t olyan külső segítségként határozzák meg, amely a felhasználóknak tisztességtelen előnyt biztosít az ellenfeleikkel szemben, valós időben befolyásolja a döntéshozatalukat, vagy lehetővé teszi számukra, hogy olyan módon játsszanak, amelyet egyébként nem tudnának megismételni.

2.2. A pókerasztalnál meghozott minden döntést minden külső segítségtől mentesen kell meghozni.

2.3. A külső segítség többek között szoftvereket, alkalmazásokat, weboldalakat, fizikai és digitális referenciaanyagokat foglal magában. A játék során bármilyen jellegű táblázatokra való hivatkozás szigorúan tilos. 

2.4. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: VÉGLEGES TILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

3. Botok használata

3.1. Bot alatt olyan szoftvereket, programokat, weboldalakat vagy alkalmazásokat értünk, amelyek emberi beavatkozás nélkül teszik lehetővé a játékot, vagy csökkentik az emberi döntések meghozatalának és/vagy a cselekvések végrehajtásának szükségességét. 

3.2. A pókerasztalnál minden döntést annak a személynek kell meghoznia, akihez a fiók tartozik. 

3.3. A bot kifejezés többek között magában foglalja a mesterséges intelligenciát, a teljesen vagy részben automatizált botokat, vagy bármely más, döntéseket vagy műveleteket automatizáló eszközt.

3.4. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: VÉGLEGES TILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

4. Összejátszás

4.1. Az Összejátszás olyan viselkedés, amelyben két vagy több Felhasználó összefog, hogy tisztességtelen előnyre tegyen szert közvetlen ellenfeleivel szemben a készpénzes játékokban, vagy az ellenfelek egy részével vagy egész mezőnyével szemben a versenyeken. 

4.2. A felhasználónak önállóan és saját érdekei szerint kell játszania a saját lapjait.

4.3. A felhasználó semmilyen körülmények között nem oszthatja meg a saját fedett lapjaira vonatkozó információkat más felhasználókkal, amíg ugyanaz a leosztás még játékban van.

4.4. A felhasználónak tartózkodnia kell a „soft play”-től, ami azt jelenti, hogy szándékosan nem agresszív módon játszik bizonyos ellenfelekkel szemben (pl. barátok, támogatók vagy más érdekelt személyek). Ez alól a szabály alól csak az ITM (in-the-money) bubble helyzetek vagy a money bubble utáni többkezes helyzetek jelentenek kivételt, amikor egy vagy több Felhasználó all-in játszik.

4.5. A felhasználóknak tilos összeesküvést szőniük, hogy pénzügyi kárt okozzanak bármelyik felhasználónak.

4.6. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: FIGYELMEZTETÉS, FELFÜGGESZTÉS, VÉGLEGES TILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

5. Többszörös Fiókok

5.1. Többszörös Fiókok alatt több fiók szándékos létrehozását és/vagy használatát értjük ugyanazon a GGPN-skinen. 

5.2. A felhasználónak szigorúan tilos egyidejűleg több fiókot használva bármilyen játékban részt venni.

5.3. A felhasználónak szigorúan tilos egyszerre több fiókot használva részt venni bármilyen freerollban vagy promócióban.

5.4. Az Ellenőrzött Névvel rendelkező felhasználók kivétel nélkül csak egy fiókot tarthatnak fenn az egész hálózaton. Meg kell jegyezni, hogy az Ellenőrzött Névvel rendelkező fiókokat szigorúbb ellenőrzésnek vetik alá, és szigorúbb előírásoknak kell megfelelniük. 

5.5. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: FELFÜGGESZTÉS, FIÓK ZÁROLÁSA, VÉGLEGES TILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

6. Bum Hunting

6.1. A Bum Hunting a kevésbé tapasztalt felhasználók felkutatásának szándékos gyakorlata, miközben szándékosan elkerülik a képzettebb felhasználókkal való érintkezést.

6.2. A Felhasználónak szigorúan tilos bizonyos Felhasználókat kiszűrni és bevonni, és csak akkor részt venni a játékokban, ha ezek a konkrét felhasználók jelen vannak.

6.3. A felhasználónak szigorúan tilos bizonyos felhasználókat célba venni, például úgy, hogy röviddel bizonyos felhasználók távozása után elhagyja a játékot, és/vagy folytatja a játékot, amikor azok a bizonyos felhasználók visszatérnek. 

6.4. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: FIGYELMEZTETÉS, FELFÜGGESZTÉS, JUTALOM ELTÁVOLÍTÁSA, VÉGLEGES TILTÁS

7. Adatbányászat

7.1. Adatbányászat alatt minden olyan tevékenységet értünk, amely a saját leosztás-előzményeken kívül más leosztás-előzmények felhalmozódását eredményezi.

7.2. A leosztás előzmények importálása kizárólag a saját játékmenet és eredmények nyomon követésére engedélyezett.

7.3. A felhasználónak szigorúan tilos közvetlen vagy közvetett hozzáférést biztosítani a saját PokerCraft-adataihoz, beleértve a versenyeredményeket is, vagy megosztani a saját leosztás előzményeit más féllel.

7.4. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: HOZZÁFÉRÉS ELTÁVOLÍTÁSA A POKERCRAFTHOZ, JÁTÉKBÓL ELTÁVOLÍTÁS, VÉGLEGES TILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

8. Chip Dumping

8.1. Chip Dumping alatt a zsetonok szándékos elvesztését értjük egy másik felhasználó javára.

8.2. Chip Dumping esetén mind a zsetonokat átruházó, mind a zsetonokat átvevő felhasználó vétkes. 

8.3. A Chip Dumping használata pénzátutalási módszerként szigorúan tilos, és pénzmosásnak minősülhet. 

8.4. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: FIGYELMEZTETÉS,  FELFÜGGESZTÉS, VÉGLEGES TILTÁS, ELKOBZÁS

9. Illetéktelen Behatolás

9.1. Illetéktelen Behatolásnak minősül a GGPN bármelyik oldalára való visszatérés, miután az egész hálózatra kiterjedő tiltást kapott.

9.2. A felhasználónak szigorúan tilos visszatérnie a GGPN-re, hogy új vagy már meglévő fiókkal játsszon, függetlenül attól, hogy ki a fiók tulajdonosa, miután az egész hálózatra kiterjedő tiltást adtak ki. 

9.3. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: VÉGLEGES TILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

10. Fiókmegosztás

10.1. Fiókmegosztás alatt egy fiók két vagy több személy általi megosztását értjük.

10.2. A felhasználó csak olyan fiókkal rendelkezhet és játszhat, amelyet a saját hitelesítő adatai alatt regisztrált.

10.3. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: FELFÜGGESZTÉS, JUTALOM ELTÁVOLÍTÁSA, ELKOBZÁS

11. Hit and Running

11.1. Hit and Runningnak nevezzük azt, amikor egy jelentős pot megnyerése után röviddel elhagyod az asztalt, és ezzel megfosztod az ellenfeleket attól az esélytől, hogy visszaszerezzék a veszteségüket.

11.2. A Hit and Running során figyelembe vett tényezők közé tartozik többek között a pot mérete, a pot megnyerése után játszott leosztások száma és az ilyen viselkedés gyakorisága. 

11.3. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: FIGYELMEZTETÉS, FELFÜGGESZTÉS, JUTALOM ELTÁVOLÍTÁSA, VÉGLEGES TILTÁS

12. Promóció Visszaélés

12.1. Promócióval való visszaélés alatt a promócióban való aktív részvételt értjük azzal a céllal, hogy a Felhasználó a jogosultnál több bónusz/promóció/előny jutalomban részesüljön.

12.2. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: JUTALOM ELTÁVOLÍTÁSA, VÉGLEGES TILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

13. Ghosting

13.1. Ghosting alatt azt értjük, ha valaki más nevében játszol egy olyan fiókon, amelynek nem vagy a tulajdonosa, vagy ha megengeded valakinek, hogy a saját fiókodon játsszon.

13.2. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: VÉGLEGES TILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

14. Hackelés

14.1. Hackelés alatt azt értjük, hogy egy fiókhoz – annak felhasználónevéhez és jelszavához – jogosulatlan hozzáférést szereznek digitális eszköz(ök) és/vagy hálózat(ok) kompromittálásával.

14.2. Ha a Felhasználó hackertámadás áldozatává válik, a Felhasználónak azonnal jelentenie kell az incidenst a Biztonsági Csapatnak.  

14.3. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: VÉGLEGES TILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

15. Sértő Magatartás

15.1. Sértő Magatartásnak minősül minden olyan cselekedet, amely (de nem kizárólagosan):

 • rágalmazó, rasszista, vulgáris, gyűlöletkeltő, obszcén, trágár, fenyegető, sértő, támadó vagy diszkriminatív
 • Illegális, vagy bűncselekményekkel kapcsolatos
 • Más személy(ek) vagy szervezet megszemélyesítésére irányult
 • Reklámozásra szánták
 • Személyes adatok megszerzésére irányult
 • Mások megtévesztésére vagy félrevezetésére irányult
 • Bármely fél számítógépét, adatait vagy pénzügyi biztonságát károsítja
 • Más Felhasználók „spammelésének” minősül

15.2. A Sértő Magatartás magában foglalja, de nem kizárólagosan, a profilképpel, csevegéssel, SnapCammel, hangos csevegéssel vagy hangüzenettel kapcsolatos tevékenységeket.. 

15.3. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: CHAT FELFÜGGESZTÉS / CHAT TILTÁS, FIGYELMEZTETÉS, FELFÜGGESZTÉS, VÉGLEGES TILTÁS

16. Ragadozó Magatartás

16.1. Ragadozó Magatartásnak minősül minden olyan cselekedet, amely etikátlan előnyök kihasználásával vagy más felhasználókkal szembeni kizsákmányoló taktikával jár el, hogy érdemtelen előnyökhöz jusson.

16.2. A Ragadozó Magatartás magában foglalja, de nem kizárólagosan, a grimmelést/gombolást, a rátolakodást(ratholing) és különböző más olyan cselekedeteket, amelyek szembemennek a tisztességes verseny szellemével, és amelyeket a pókeres közösség etikátlannak tart.

16.3. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: FIGYELMEZTETÉS, FELFÜGGESZTÉS, VÉGLEGES TILTÁS

17. Megkerülés

17.1. Megkerülésnek minősül a GGPN és szoftverének bármilyen rosszindulatú manipulációja a biztonsági intézkedések megkerülése érdekében. 

17.2. A felhasználónak szigorúan tilos az ügyfélben lévő szoftverhibák kihasználása vagy kihasználásának kísérlete pénzügyi haszonszerzés céljából. 

17.3. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: VÉGLEGES TILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

18. Fokozott végrehajtás a VIP készpénzes játékok és Versenyek esetében

18.1. A következő pénzügyi kapcsolatokban részt vevő felhasználóknak szigorúan tilos ugyanannál a VIP készpénzes játékasztalnál játszani, mint társaiknak: staking, swap, profitmegosztás vagy bármilyen bankroll-megosztási megállapodás.

18.2. A felhasználóknak szigorúan tilos üzleteket kötniük, beleértve az kliensen kívüli üzleteket is, bizonyos versenyek döntő asztalánál, beleértve a GGMillion$ High Roller-t is.

18.3. Szabálysértések esetén hozható intézkedések: FIGYELMEZTETÉS, FELFÜGGESZTÉS, VÉGLEGES TILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

19. Tömeges adatelemzés - Mass Data Analysis (MDA)

19.1. A Tömeges adatelemzés – Mass Data Analysis (MDA) az egyes játékosállományokra vonatkozó adatok összegyűjtésére és az ezek elemzése alapján történő kihasználható heurisztika kialakítására utal.

19.2. A felhasználóknak szigorúan tilos bármilyen eszközzel módszeresen adatokat gyűjteni és begyűjteni bármilyen játékból vagy játékostevékenységről

19.3. A felhasználók nem oszthatják meg, nem adhatják el és nem terjeszthetik az MDA-ból származó elemzéseket, meglátásokat vagy adatokat más felhasználókkal vagy szervezetekkel.

19.4. Lehetséges intézkedések a jogsértések esetén: FIGYELMEZTETÉS, FELFÜGGESZTÉS, VÉGLEGES KITILTÁS, A PÉNZÖSSZEGEK ELKOBZÁSA.

20. Kaszinó Előnyös Játék

20.1. Kaszinó Előnyös játéknak minősül minden olyan cselekedet (de nem kizárólagosan): 

 • A megjátszott kártyák számon tartása
 • Bármilyen hardver vagy szoftver használata a játék kimeneteleinek elemzéséhez
 • Olyan technikák vagy stratégiák alkalmazása, amelyek lehetővé teszik a tisztességtelen nyeremények megszerzését

20.2. Lehetséges intézkedések a szabálysértések esetén: FELFÜGGESZTÉS, VÉGLEGES KITILTÁS, PÉNZESZKÖZÖK ELKOBZÁSA

21. Támogatási(Backing) megállapodások

21.1. A versenyeken részt vevő felhasználóknak a versenyre történő vásárláskor a „Támogató megjelölése” funkció használatával nyilvánosságra kell hozniuk minden harmadik féllel kötött privát támogatói megállapodást.

21.2. Ezen megállapodások közzétételének elmulasztása szándékos megtévesztésnek minősül.

21.3. A támogatás(backing) a földrajzi területtől függően tiltott lehet.

21.4. A GGPoker kérhet dokumentációt és bizonyítékot bármilyen backing megállapodással kapcsolatban, amelyet a Felhasználó köteles benyújtani.

21.5. Lehetséges intézkedések a jogsértések esetén: FIGYELMEZTETÉS, FELFÜGGESZTÉS, VÉGLEGES KITILTÁS

Segédeszközök vagy Szolgáltatások Tiltott Használata

A GGPN szigorúan tiltja az olyan segédeszközök vagy szolgáltatások használatát, amelyek megkönnyíthetik a Tiltott Tevékenységeket és Viselkedésekben foglaltakat. Továbbá, minden olyan eszköz vagy szolgáltatás, amely tisztességtelen előnyt biztosít az ellenfelekkel szemben, vagy amely a GGPoker Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi Szabályzat, Házirend vagy BÖI megsértését eredményezi, szigorúan ellenőrzött és tiltott. Fontos megjegyezni, hogy az itt felsorolt segédeszközök vagy szolgáltatások példái semmiképpen sem jelentenek kimerítő listát.

 • Tilos minden olyan eszköz vagy szolgáltatás, amely segítheti a pókeres akciók végrehajtását, és ezáltal befolyásolhatja a játékbeli döntéseket, beleértve, de nem kizárólagosan az RTA-t, botokat (teljesen vagy részben automatizáltakat), solvereket, grafikonokat vagy HUD-okat. Ugyanakkor azok az eszközök vagy szolgáltatások, amelyek nem támogatják vagy nem lépnek kapcsolatba a GGPokerrel a játék során, nem kerülnek megjelölésre.
 • Bármilyen eszköz vagy szolgáltatás, amely az ügyfélhez való hozzáférés során bármilyen további művelet végrehajtását segíti, beleértve, de nem kizárólagosan, az ültetési szkripteket vagy az automatikus jegyzetelő eszközöket.
 • Távoli hozzáférési eszközök, amelyek hozzáférést biztosítanak a saját géphez vagy eszközhöz, többek között a TeamViewer, AnyDesk, ChromeRDP, RDPClip, LogMeIn, Microsoft Remote Desktop, Splashtop, VNC Connect, RemotePC és Zoho Assist.
 • Virtuális gépek vagy bármilyen emulátorok, amelyek elrejtik a saját gépet és eszközt, beleértve, de nem kizárólagosan az Oracle VM VirtualBox, VMware, Parallels, Microsoft Hyper-V, Nox, Bluestacks vagy MEnu.
 • VPN-ek, proxyk vagy bármilyen más eszköz, amely elrejti az ember tartózkodási helyét.
 • Minden olyan eszköz vagy szolgáltatás, amelynek célja a játékadatok kinyerése vagy bányászata a GGPN-ből.
 • Bármilyen eszköz vagy szolgáltatás, amely lehetővé teszi a több eszközhöz való hozzáférést, beleértve, de nem kizárólagosan a Mouse without Borders, ShareMouse, Synergy és Input Director eszközöket.